(SHINVA) Needle Holder
 • (SHINVA) Needle Holder

  Needle Holder

  • ZM094R (220)(0.5)
  • ZM095R (220) (0.5)

  Needle Holder Thick Needle

  • ZM234R/RN/RB (140)
  • ZM246R/RN/RB (160)
  • ZM236R/RN/RB (180)
  • ZM237R/RN/RB (200)
  • ZM238R/RN/RB (220)
  • ZM239R/RN/RB (250)

  Needle Holder Thin Needle

  • ZM240R/RN/RB (140)
  • ZM247R/RN/RB (160)
  • ZM242R/RN/RB (180)
  • ZM243R/RN/RB (200)
  • ZM244R/RN/RB (220)
  • ZM245R/RN/RB (250)

  Needle Holder Straight Thick Needle

  • ZM015R (140)(0.5)
  • ZM032R (160)(0.5)
  • ZM066R (180)(0.5)
  • ZM077R (200)(0.5)
  • ZM079R (220)(0.5)
  • ZM097R (250)(0.5)
  • ZM112R (260)(0.5)
  • ZM123R (280)(0.5)

  Needle Holder Straight  Thin Needle

  • ZM013R (125)(0.3)
  • ZM016R (140)(0.3)
  • ZM033R (160)(0.3)
  • ZM017R (180)(0.3)
  • ZM022R (200)(0.3)
  • ZM080R (220)(0.3)
  • ZM081R (250)(0.3)
  • ZM127R (300)(0.3)

  Needle Holder Straight, Narrow

  • ZM068R (125)(0.2)
  • ZM071R (140)(0.2)
  • ZM072R (160)(0.2)
  • ZM018R (180)(0.2)
  • ZM073R (200)(0.2)
  • ZM074R (220)(0.2)

  Needle Holder Straight  Thin Needle

  • ZM130R (140)(0.3)
  • ZM131R (180)(0.3)
  • ZM132R (200)(0.3)
  • ZM133R (260)(0.3)

  Needle Holder, Thick Needle

  • ZM096R (230)(0.5)
  • ZM141R (280)(0.5)

  Needle Holder Straight Thick Needle

  • ZM124R (200)(0.5)
  • ZM125R (240)(0.5)
  • ZM126R (300)(0.5)

  Needle Holder Straight, Thin Needle

  • ZM128R (180)(0.3)
  • ZM129R (260)(0.3)

  Needle Holder Curved Thick Needle

  • ZM134R (200)(0.5)
  • ZM135R (260)(0.5)
  • ZM139R (200)(0.3)
  • Needle Holder Curved Thick Needle
  • ZM136R (210)(0.5)
  • ZM137R(230)(0.5)

  Needle Holder Curved Thick Needle

  • ZM138R (220)(0.5)

  Needle Holder Angled Curved, Thick Needle

  • ZM140R (260)(0.5)